Volumes
knizka

CYArb 2011
volume I

The Relationship between Constitutional
Values, Human Rights and Arbitration

visit volume I
webpage

knizka

CYArb 2012
volume II

Party Autonomy versus
Autonomy of Arbitrators

visit volume II
webpage

CYArb 2013
volume III

Borders of Procedural and
Substantive Law in Arbitral Proceedings

visit volume III
webpage

knizka

CYArb 2014
volume IV

Independence and Impartiality
of Arbitrators

visit volume IV
webpage

knizka

CYArb 2015
volume V

Interaction of Arbitration
(Arbitrators) and Courts

visit volume V
webpage

About the project
cyil_symbol

За проекта
Чешки (и Централноевропейски) годишник по арбитражно производствоbout

Концепцията за арбитража като метод за разрешаване на спорове започва да придобива все по-голяма значимост. В целия регион това често е много прогресивен правен сектор, привлекателен както от практическа гледна точка, така и за специалисти от различни сектори. Централна и Източна Европа, към които е насочен този проект (макар и не изцяло), са повлияни от римската традиция на континентална Европа, където арбитражът се основава на автономността на страните и неформалната процедура. Този класически подход се различава до известна степен от принципите, върху които е изградена арбитражната система в държавите с традиции в общото право. Независимо от това тази система се разглежда като много детайлна и разпокъсана. Конкретен недостатък е липсата на стандарт и база за сравнение, които биха улеснили установяването на разликите между отделните държави и общите характеристики на арбитража в региона, което би спомогнало за разрешаване на често идентични проблеми. Целта на проекта CYArb® е да спомогне за разглеждането на този въпрос и да предостави форум за сравнение на арбитражните практики и доктрини в различните държави, както помежду им, така и спрямо други международни практики. Той хвърля светлина върху практическата и академичната сфера в тези държави , за да се сравнят националните подходи към арбитража и да се направи съпоставка с по-широките европейски и международни практики. Той представлява също така база за обмен на информация и правни изследвания в областта на арбитража.
Централна и Източна Европа, които не трябва да се възприемат като механичен сбор от границите на отделните държави и които е все по-трудно да бъдат осмислени на базата на предишното схващане за биполярен свят, представляват регион, който след падането на старите политически граници пое по пътя на своето уникално и прогресивно развитие. Тази констатация се отнася също и за развитието на икономиката и еволюцията на демократичните системи и ценности, които не биха били възможни без функциониращи правни системи. В това отношение арбитражът е копирал тяхното развитие. Икономическата глобализация на европейския континент е съпътствана от формирането на още по-тясно взаимосвързани и сложни търговски отношения с трансгранични (транснационални) елементи, в рамките на които деловата общност по-специално предпочита като цяло да решава споровете по неформален начин и възможно най-бързо. Логично арбитражът предлага решение в този случай.
Именно динамизмът на икономическите отношения допринесе за цялостното развитие на арбитража, често следващо свой естествен път. С изключение на това специфично, национално ориентирано практическо равнище на арбитража, отразено в националната доктрина, въпросът дали този проблем може да бъде изследван цялостно от глобална гледна точка беше пренебрегнат в някои отношения. Целта на проекта CYArb® е да се поправи този недостатък и арбитражът да се разгледа като глобална правна и преди всичко икономическа и политическа категория, както и да се изследват неговите глобални проблеми от гледна точка на региона.
cyarb You may also be interested in:
Czech Yearbook of International Law webpage
 
News
20.06.2011

Betatesting offline started

We started filling up this website. This is just to check if the page breakup works ...
číst dále
20.06.2011

CYArb 2012 Volume II coming soon

CYArb 2012 Volume II coming ...
číst dále
20.06.2011

CYArb 2013 Volume III

CYArb 2013, Vol. III We are seeking authors for both the Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration® (CYArb®) same as for the Czech Yearbook of International Law® (CYIL). Please do ...
číst dále