Volumes
knizka

CYArb 2011
volume I

The Relationship between Constitutional
Values, Human Rights and Arbitration

visit volume I
webpage

knizka

CYArb 2012
volume II

Party Autonomy versus
Autonomy of Arbitrators

visit volume II
webpage

CYArb 2013
volume III

Borders of Procedural and
Substantive Law in Arbitral Proceedings

visit volume III
webpage

knizka

CYArb 2014
volume IV

Independence and Impartiality
of Arbitrators

visit volume IV
webpage

knizka

CYArb 2015
volume V

Interaction of Arbitration
(Arbitrators) and Courts

visit volume V
webpage

About the project
cyil_symbol

O projektu
České (a středoevropské) ročenky rozhodčího řízení®

Koncepce rozhodčího řízení jako způsobu řešení sporů nabývá na stále větším významu. V celém tomto regionu se často jedná o velmi pokrokové právní odvětví, které je přitažlivé jak z praktického hlediska, tak pro specialisty z nejrůznějších oborů. Střední a východní Evropa, na kterou je tento projekt zacílen (byť nikoli výlučně), vychází z římskoprávní tradice kontinentální Evropy, v níž je rozhodčí řízení založeno na principech autonomie stran a neformálního řízení. Tento tradiční přístup se poněkud liší od zásad, na nichž je vybudován systém rozhodčího řízení v zemích common law. Jedná se nicméně o vysoce partikulární a fragmentovaný systém. Základním nedostatkem je absence srovnávacího standardu a základu, které by usnadnily odhalování rozdílů v jednotlivých zemích a společných prvků rozhodčího řízení v daném regionu; obojí by přispělo k řešení často identických problémů. Cílem projektu CYArb® je zaměřit se na tuto problematiku a nabídnout fórum pro srovnávání arbitrážní praxe a doktríny v různých zemích, jak mezi nimi vzájemně, tak ve vztahu k jiným mezinárodním zvyklostem. Tento projekt vrhá světlo na praktické i akademické oblasti uvnitř těchto zemí, a to za účelem srovnávání domácích přístupů k rozhodčímu řízení vzájemně i jejich porovnávání s širší evropskou a mezinárodní praxí. Rovněž představuje základnu pro výměnu informací a právní výzkum v oblasti rozhodčího řízení.
Střední a východní Evropa jako region, který je jednoznačně nutno chápat jako něco více než jen pouhý souhrn hranic jednotlivých zemí v tomto regionu se nacházejících, a který lze o to méně pojímat prizmatem bývalého chápání bipolárního světa, se po zhroucení starých politických hranic vydal cestou svého vlastního a pokrokového rozvoje. To platí i pro rozvoj hospodářství a vývoj demokratických systémů a hodnot, k nimž by nemohlo dojít bez fungujících právních řádů. V tomto ohledu rozhodčí řízení daný vývoj kopíruje. Hospodářská globalizace na evropském kontinentu je provázena navazováním stále důmyslněji propojených a složitých obchodních vazeb s přeshraničními (nadnárodními) prvky, v rámci nichž obchodní komunita zejména obecně upřednostňuje řešení sporů neformální cestou a v co nejkratší době. Rozhodčí řízení zde logicky nabízí určité řešení.
Právě dynamika ekonomických vztahů přispěla k masovému rozvoji rozhodčího řízení, často v poněkud naturální formě. Kromě této konkrétní, národně orientované praktické úrovně rozhodčího řízení, která má svůj odraz v národní doktríně, však byla otázka, zda lze tento problém zkoumat ze zcela globálního hlediska, v určitých ohledech zanedbávána. Projekt CYArb® usiluje o napravení tohoto nedostatku a předestření pohledu na rozhodčí řízení jako globální právní a – mimo to – též ekonomickou a politickou kategorii, jakož i o prozkoumání globálních problémů rozhodčího řízení očima tohoto regionu.
cyarb You may also be interested in:
Czech Yearbook of International Law webpage
 
News
20.06.2011

Betatesting offline started

We started filling up this website. This is just to check if the page breakup works ...
číst dále
20.06.2011

CYArb 2012 Volume II coming soon

CYArb 2012 Volume II coming ...
číst dále
20.06.2011

CYArb 2013 Volume III

CYArb 2013, Vol. III We are seeking authors for both the Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration® (CYArb®) same as for the Czech Yearbook of International Law® (CYIL). Please do ...
číst dále