Volumes
knizka

CYArb 2011
volume I

The Relationship between Constitutional
Values, Human Rights and Arbitration

visit volume I
webpage

knizka

CYArb 2012
volume II

Party Autonomy versus
Autonomy of Arbitrators

visit volume II
webpage

CYArb 2013
volume III

Borders of Procedural and
Substantive Law in Arbitral Proceedings

visit volume III
webpage

knizka

CYArb 2014
volume IV

Independence and Impartiality
of Arbitrators

visit volume IV
webpage

knizka

CYArb 2015
volume V

Interaction of Arbitration
(Arbitrators) and Courts

visit volume V
webpage

About the project
cyil_symbol

A projektről
Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration®

A választottbíráskodás mint vitarendezési módszer egyre nagyobb jelentőséggel bír. Régiószerte számos helyen nagyon progresszív ez a jogi szakterület, amely mind gyakorlati szempontból, mind pedig a különböző területek szakemberei számára vonzó megoldás. A jelen projekt elsődleges, de nem kizárólagos tárgyát képező Közép- és Kelet Európát átitatja a kontinentális Európa római jogi hagyománya, amelyben a választottbíróság a felek autonómiáján és az informális eljárásokon alapszik. Ez a klasszikus megközelítés valamelyest eltér azoktól az alapelvektől, amelyekre a választottbíráskodás rendszere épült azokban az országokban, ahol a szokásjog hagyománya alakult ki. Mindazonáltal ez egy rendkívül specifikus és nem egységes rendszer. A rendszer egy sajátos hátránya, hogy hiányoznak az összehasonlításhoz szükséges alapok, amelyek megkönnyítenék a választottbírói eljárások országonkénti különbségeinek és régión belüli hasonlóságainak felismerését, ezáltal elősegítve a gyakran előforduló, hasonló ügyek megoldását. Az CYArb® projekt célja ennek a kérdéskörnek a megoldása, valamint összehasonlító fórum biztosítása a választottbírósági gyakorlat, illetve tudományág számára a különböző országok és az egyéb nemzetközi gyakorlatok vonatkozásában. Megvizsgálja ezen országok gyakorlati és tudományos területeit, hogy a különböző nemzeti választottbírói elveket összevesse, valamint összehasonlítást készítsen a szélesebb körű európai és nemzetközi gyakorlatokkal is. Emellett alapot ad az információcseréhez és a választottbíráskodásról végzett jogi kutatásokhoz is.
Közép- és Kelet-Európa, amelyről fontos megemlíteni, hogy nem csupán az önálló országok összességét jelenti, és hogy már közelről sem ugyanaz, mint a kétpólusú világ idején, egy olyan régió, amely a régi politikai határok megszűnése után sajátos és progresszív fejlődési úton indult el. Ez igaz a gazdaság fejlődésére és a demokratikus intézményrendszer, illetve a demokratikus értékek kialakulására is, amelyek a működőképes jogrendszerek nélkül nem jöhettek volna létre. Ebben az értelemben a választottbíráskodás átvette ezt a fejlődési utat. Az európai kontinens gazdasági globalizációjával kialakultak az egyre szövevényesebb és bonyolultabb, határokon átívelő (transznacionális) kereskedelmi kapcsolatok, amelyekben az üzleti partnerek általában a lehető leggyorsabb, informális vitarendezési módszereket részesítik előnyben. A választottbíráskodás itt logikus megoldást jelenthet.
Pontosan a gazdasági kapcsolatok dinamikus fejlődése hozta el a választottbíráskodás nagyarányú kialakulását, gyakran szinte természetes következményként. A választottbíráskodás ezen sajátos, nemzetorientált gyakorlati szintje mellett, amelyet tükröz a nemzeti jogtudomány is, az a kérdés, hogy vajon a választottbíráskodást lehet-e teljesen globális nézőpontból vizsgálni, bizonyos vonatkozásokban megválaszolatlan marad. A CYArb® projekt azt tűzte ki célul, hogy orvosolja ezt a problémát, és a választottbíráskodás olyan szemléletét tárja fel, amelyben a választottbíráskodás globális jogi, sőt mi több gazdasági és politikai kategória is, valamint, hogy a felmerülő globális kérdéseket a régió szemével vizsgálja.
cyarb You may also be interested in:
Czech Yearbook of International Law webpage
 
News
20.06.2011

Betatesting offline started

We started filling up this website. This is just to check if the page breakup works ...
číst dále
20.06.2011

CYArb 2012 Volume II coming soon

CYArb 2012 Volume II coming ...
číst dále
20.06.2011

CYArb 2013 Volume III

CYArb 2013, Vol. III We are seeking authors for both the Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration® (CYArb®) same as for the Czech Yearbook of International Law® (CYIL). Please do ...
číst dále