Volumes
knizka

CYArb 2011
volume I

The Relationship between Constitutional
Values, Human Rights and Arbitration

visit volume I
webpage

knizka

CYArb 2012
volume II

Party Autonomy versus
Autonomy of Arbitrators

visit volume II
webpage

CYArb 2013
volume III

Borders of Procedural and
Substantive Law in Arbitral Proceedings

visit volume III
webpage

knizka

CYArb 2014
volume IV

Independence and Impartiality
of Arbitrators

visit volume IV
webpage

knizka

CYArb 2015
volume V

Interaction of Arbitration
(Arbitrators) and Courts

visit volume V
webpage

About the project
cyil_symbol

O projektu
Češkega (in Centralno evropskega) zbornika o arbitraži

Koncept arbitraže kot metode reševanja sporov postaja vse bolj pomemben. V celotni regiji je pogosto zelo progresiven pravni sektor, ki je atraktiven tako s praktičnega vidika in za strokovnjake iz različnih sektorjev. Srednja in Vzhodna Evropa, ki sta v središču (vendar ne izključno) projekta, sta vstopili v rimsko tradicijo kontinentalnega prava, v katerem arbitraža temelji na avtonomnosti strank in neformalnih postopkih. Klasičen pristop je nekoliko drugačen od načel na katerih je izgrajen sistem arbitraže v državah s pravno tradicijo. Vendar gre tukaj za izjemno podroben in fragmentiran sistem. Posebna pomanjkljivost je odsotnost primerjalnega standarda in osnove, ki bi olajšala prepoznavanje razlik med posamičnimi državami, in splošne lastnosti arbitraže v regiji, ter bi s tem bila v pomoč ob reševanju pogosto identičnih težav. Projekt CYArb® je usmerjen k pomoči ob naslavljanju tega vprašanja in nudi forum za primerjave arbitražnih praks in doktrin v različnih državah, tako vzajemno in v povezavi z drugimi mednarodnimi praksami. Pojasnjuje praktične in akademske vidike v teh državah z namenom primerjave domačih pristopov do arbitraže in za primerjavo s širšimi evropskimi in mednarodnimi praksami. Prav tako predstavlja osnovo za izmenjavo informacij in pravnih raziskav o arbitraži.
Osrednja in Vzhodna Evropa, ki morata očitno biti sprejeti kot več kot le vsota mej njenih posamičnih držav, in ki jo lahko vse manj razumemo v smislu predhodnega razumevanja bipolarnega sveta, je regija, ki je po propadu starih političnih meja, pričela pot posebnega in progresivnega razvoja. Ta izjava prav tako velja za razvoj gospodarstva in nastanek demokratskih sistemov in vrednosti, ki ne bi bile možne brez delujočega pravnega sistema. V zvezi s tem je arbitraža kopirala ta razvoj. Ekonomsko globalizacijo na Evropski celini spremlja oblikovanje še bolj zapletenih medsebojno povezanih in kompleksnih komercialnih odnosov s čezmejnimi (mednacionalnimi) elementi, v katerih še posebej poslovna skupnost običajno daje prednost neformalnemu in hitremu reševanju sporov. In tukaj rešitev logično ponuja arbitraža.
Dinamika gospodarskih odnosov je prispevala k množičnemu razvoju arbitraže, pogosto na skoraj naraven način. Ob tej posebni, nacionalno usmerjeni praktični ravni arbitraže, ki se odraža v domačih doktrinah, je bilo v določenih pogledih zanemarjeno vprašanje, ali je to zadevo možno raziskati z izključno globalnega vidika. Projekt CYArb® je usmerjen k odpravi te pomanjkljivosti in zagotavljanju pregleda arbitraže kot globalne pravne in, razen tega, gospodarske in politične kategorije, ter raziskovanju njenih globalnih težav skozi oči regije.
cyarb You may also be interested in:
Czech Yearbook of International Law webpage
 
News
20.06.2011

Betatesting offline started

We started filling up this website. This is just to check if the page breakup works ...
číst dále
20.06.2011

CYArb 2012 Volume II coming soon

CYArb 2012 Volume II coming ...
číst dále
20.06.2011

CYArb 2013 Volume III

CYArb 2013, Vol. III We are seeking authors for both the Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration® (CYArb®) same as for the Czech Yearbook of International Law® (CYIL). Please do ...
číst dále