Volumes
knizka

CYArb 2011
volume I

The Relationship between Constitutional
Values, Human Rights and Arbitration

visit volume I
webpage

knizka

CYArb 2012
volume II

Party Autonomy versus
Autonomy of Arbitrators

visit volume II
webpage

CYArb 2013
volume III

Borders of Procedural and
Substantive Law in Arbitral Proceedings

visit volume III
webpage

knizka

CYArb 2014
volume IV

Independence and Impartiality
of Arbitrators

visit volume IV
webpage

knizka

CYArb 2015
volume V

Interaction of Arbitration
(Arbitrators) and Courts

visit volume V
webpage

About the project
cyil_symbol

Về dự án
Niên giám Trọng tài Séc (& Trung Âu) (Czech (& Central European)Yearbook of Arbitration®)

Khái niệm trọng tài với tư cách là một phương pháp giải quyết tranh chấp đang ngày càng trở nên quan trọng. Trong toàn khu vực, lĩnh vực pháp lý này thường xuyên đạt nhiều bước tiến và trở nên hấp dẫn cả từ góc độ thực tiễn lẫn đối với các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Trung Âu và Đông Âu, trọng tâm (dù không phải là duy nhất) của dự án này, đã từ lâu thấm đẫm truyền thống Roman của châu Âu lục địa nơi trọng tài dựa trên quyền tự quyết của các bên và thủ tục không chính thức. Cách tiếp cận kinh điển này hơi khác so với các nguyên tắc làm nền móng cho việc xây dựng hệ thống trọng tài ở các nước có truyền thống thông luật. Tuy nhiên, đó là một hệ thống có tính đặc thù cao và rời rạc. Một thiếu sót đặc thù là không có cơ sở và tiêu chuẩn so sánh để giúp xác định điểm khác biệt giữa từng nước và các điểm chung của trọng tài trong khu vực, qua đó giúp giải quyết các vấn đề giống nhau thường gặp. Mục tiêu của dự án CYArb® là giúp giải quyết vấn đề này và cung cấp một diễn đàn để so sánh các học thuyết và thông lệ trọng tài ở các nước khác nhau, cả giữa các nước đó lẫn trong mối tương quan với các thông lệ quốc tế khác. Dự án làm sáng tỏ các lĩnh vực học thuật và thực tiễn ở những nước này nhằm so sánh các phương pháp tiếp cận trong nước đối với trọng tài và so sánh với các thông lệ ở châu Âu trên phạm vi rộng hơn cũng như quốc tế. Dự án cũng tạo ra cơ sở để trao đổi thông tin và nghiên cứu pháp lý về trọng tài.
Trung Âu và Đông Âu rõ ràng cần được xem xét không chỉ như tổng số các nước trong khu vực và vốn chưa được tìm hiểu rõ trong bối cảnh thế giới phân hai cực trước đây. Đây là một khu vực mà sau khi các biên giới chính trị cũ sụp đổ đã bắt đầu một con đường phát triển riêng biệt và tiến bộ. Nhận xét này cũng có thể dùng để nói về sự phát triển của nền kinh tế và sự tiến hóa của các giá trị và hệ thống dân chủ, mà lẽ ra đã không thể xảy ra nếu không có các hệ thống pháp lý hoạt động hiệu quả. Về mặt này, trọng tài cũng giống như các phát triển nêu trên. Sự toàn cầu hóa kinh tế ở lục địa châu Âu đi cùng với sự hình thành các mối quan hệ thương mại phức tạp và đan xen lẫn nhau hơn bao giờ hết với các yếu tố xuyên biên giới (liên quốc gia), trong đó cộng đồng kinh doanh đặc biệt thường muốn giải quyết các tranh chấp một cách không chính thức và càng nhanh càng tốt. Trọng tài chính là giải pháp lô-gic ở đây.
Chính động lực của các mối quan hệ kinh tế đã đóng góp vào sự phát triển ồ ạt của trọng tài, thường ở dạng hơi tự nhiên chủ nghĩa. Bên cạnh mức phát triển thực tiễn, theo xu hướng quốc gia và đặc thù này của trọng tài, thể hiện ở chủ thuyết nội địa, câu hỏi liệu vấn đề này có thể được xem xét từ quan điểm hoàn toàn toàn cầu hay không đã bị xao nhãng ở một số góc độ nhất định. Mục đích của dự án CYArb® là khắc phục thiếu sót này và đưa ra cách nhìn trọng tài như một phạm trù pháp lý, và hơn thế, kinh tế và chính trị toàn cầu, và xem xét các vấn đề toàn cầu của phạm trù này qua con mắt của khu vực.


cyarb You may also be interested in:
Czech Yearbook of International Law webpage
 
News
20.06.2011

Betatesting offline started

We started filling up this website. This is just to check if the page breakup works ...
číst dále
20.06.2011

CYArb 2012 Volume II coming soon

CYArb 2012 Volume II coming ...
číst dále
20.06.2011

CYArb 2013 Volume III

CYArb 2013, Vol. III We are seeking authors for both the Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration® (CYArb®) same as for the Czech Yearbook of International Law® (CYIL). Please do ...
číst dále